tinaz-site-telefon
01
ŞUB
2014

Mevzuat

Posted By :
Comments : 0

Resmi Gazete (Dis ticaret ile ilgili degisiklikler)

Gumruk Mevzuati
Gümrük Kanunu
Gümrük Yönetmeliği

Dis Ticaret Mevzuati
İhracat Mevzuatı
İhracat Rejimi Kararı
Kota Ve Tarife Kontenjanına İlişkin Yönetmelik
İhracat Yönetmeliği
İhracat Tebliğleri
İhracat Bedeli Dövizlerin Yurda Getirilmesi

İthalat Mevzuatı
İthalat Rejimi Kararı
İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlar
İthalat Rejimi Kararı Eki Listeler
İthalat Yönetmeliği
İthalat Tebliğleri
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi
Gözetim ve Korunma Önlemleri “Tekstil Harici”
Tekstil ve Konfeksiyonda Gözetim ve Korunma

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri
Dahilde İşleme Rejimi Kararı
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği ve Ekleri
hracat Sayılan Satış ve Teslimler Tebliği
83 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Hariçte İşleme Rejimi Kararı
Hariçte İşleme Rejimi Tebliği ve Ekleri

Dış Ticarette Standardizasyon
Dış Ticarette Standardizasyon Rejimi Kararı
Dış Ticarette Standardizasyon Yönetmeliği
Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri
AB Teknik Mevzuatına Uyum Çalışmaları
Uluslararası Gözetim Şirketleri

Serbest Bölgeler Mevzuatı
Serbest Bölgeler Kanunu
Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği
Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü Genelgeleri

Kambiyo Mevzuati
TPKK Hakkında 1567 Sayılı Kanun
TPKK Hakkında 32 Sayılı Karar
32 Sayılı Karara ilişkin 91-32/5 Sayılı Tebliğ
1 M Sayılı Merkez Bankası Genelgesi
Sermaye Hareket. İlişkin 2002/YB-1 sayılı Genelge
Görünmeyen İşlem. İlişkin 2000/YB-4 sayılı Genelge

Dış Ticarete İlişkin MB Genelge ve Talimatları
TPKK Mevzuatı İhracata İlişkin Uygulama Talimatı
TPKK Mevzuatı İthalata İlişkin Uygulama Talimatı
İhracatı Teşvik Mevzuatının Uygulama Talimatı
İhracatı Teşv. Mevz. İlişkin 2004/YB-10 Sy. Gen.
İhracatı Teşv. Mevz. İlişkin 2005/YB-29 Sy. Gen.
Transit Ticaret Uygulama Talimatı

Vergi Mevzuati

About the Author

Leave a Reply

*

captcha *